#

Kozmolojik sabit nedir ?

Albert Einstein, kozmolojik sabiti genel görelilik denklemlerine eklemenin hayatında yaptığı en büyük hata olduğunu söylemiştir. Einstein günümüzde kabul gören büyük patlamalı evren modeline değil de durağan bir evrende yaşadığımıza inanıyordu. Ancak Einstein’ın bu evren modeli ile ilgili denklemlerinde bir tutarsızlık vardı. Bu tutarsızlık kütleçekiminin ta kendisiydi, evrendeki her şey eninde sonunda kütleçekim kuvveti yüzünden tek bir noktaya, bir tekilliğe çökmek zorundaydı. Einstein bu durumu düzeltmek için denklemlerine kütleçekimini dengeleyecek bir terim (bir tür anti-kütleçekimİ terimi) yani kozmolojik sabiti ekledi.

Albert Einstein Genel Görelilik üzerine çalışırken

10 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra Edwin Hubble galaksilerin bizden uzaklaştığını farketti. Bu da bizlere evrenin genişlediğini gösterdi. Bu olaylardan sonra kozmolojik sabite 1990’lara kadar ihtiyaç duyulmadı.1990’ların sonlarında süpernovaları inceleyen bilim insanları evrenin sadece genişlemekle kalmayıp bu genişlemenin hızlandığını farkettiler. Bilim insanları bu fenomeni açıklamak için gereken yeni bir anti-kütleçekimi kuvveti üretti ve bu kuvvete “Karanlık Enerji” dediler.

70 yıl boyunca evrenin genişleme hızındaki yavaşlamayı ölçmeye çalıştık. Sonunda ölçtük ve hızlandığını ortaya çıkardık.

Michael S. Turner

Karanlık Enerji nedir ?

Karanlık enerji hakkında bütün bildiğimiz onun uzay boşluğu ile ilgili bir enerji türü olduğu ve uzayın kütleçekimi oluşturacak herhangi maddeden yoksun taraflarında negatif bir kütleçekim kuvveti oluşturduğudur. Yani uzay boşluğunun genişlemesine yol açar. Peki karanlık enerji gerçekten de kozmolojik sabit mi ?

Karanlık enerjinin şiddetini uzak süpernova gözlemleri sayesinde kabaca biliyoruz. Ama bu gücün evrenin her yanında aynı değeri aldığına emin değiliz. Yani karanlık enerjinin kozmolojik sabit olduğu tam olarak kesin değildir. Günümüzde karanlık enerjinin nasıl oluştuğu ile ilgili hala hiç bir bilgimiz yok.

Karanlık enerjinin keşfi modern kozmolojiyi şüphesiz baştan yazdırmıştır. Evrenimizin %4.9’u normal maddeden %26’sı karanlık maddeden ve %68.3’ü de karanlık enerjiden oluşur. Her ne kadar kozmolojinin yapıtaşları yerine otursa da evrenimiz hakkında neredeyse hiç bir şey bilmiyoruz. Yani şu an bulunduğumuz zaman arkamıza yaslanıp elimizdekilerle yetinme zamanı değil aksine evrenimizin sırlarını tek tek açığa çıkarma zamanıdır.

Kaynakça:

https://www.livescience.com/cosmological-constant.html

https://earthsky.org/space/definition-what-is-dark-energy/

https://khosann.com/kozmolojik-sabit-karanlik-enerji-mi/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karanlık_enerji

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kozmolojik_sabit

  1. Serife says:

    Tesekkur ederim kozmolojik sabit ve karanlik enerji hakkinda ilkez fikrim oluyor. Gençleri tebrik ederim

  2. Yusuf Uyanık says:

    Uzay bilinmeyenlerle dolu bir sonsuzluk geleceğin bilim insanları bu enerjileri aydınlığa çıkaracaktır. Çalışmalarında başarılar dilerim. Atamızın söylediği gibi “İstikbal Göklerdedir”.

  3. Bayram umut çakır says:

    Tebrikler araştırdığım bir ödev için kısa ama net bir açıklama bulduğuma sevindim ödevden 90 almam da benim için ayrı bir mutluluk oldu teşekkürler