#

Zaman Genişlemesi

Kütleçekimsel Zaman Genişlemesi

Gök cisimleri sahip oldukları kütleden dolayı uzay zamanı bükerler, bu bükülme cismin kütlesine bağlı olarak değişir ve bu bükülmenin başta kütle çekim olmak üzere birtakım sonuçları vardır, zaman genişlemesi bunlardan biridir, uzay-zaman dokusu bükülünce zaman genişler, ve dünya ile cisim arasında zaman farkı oluşur.

Hıza Bağlı Zaman Genişlemesi

Lakin, bu bükülme sadece gök cisimlerinin var olan kütlesinden dolayı yaşanmaz. Zaman genişlemesi , görelilik kuramına göre uzay araçlarının hızı sebebiylede yaşanabilmektedir, ışık hızına yaklaştıkça zaman genişlemesi yaşanır ancak göreliliğin izlerini görmek için ışık hızına çok yakın olmaya gerek yoktur. Örneğin; Gps uyduları ışık hızı kadar olmasa da bir hayli hızlıdır, bu hız kütle çekim ile birlikte dünya ile uydu arasında yaklaşık 7 mikrosaniyelik bir fark oluşturur.