By name: İlbey Selçuk

Zaman Genişlemesi

Kütleçekimsel Zaman Genişlemesi Gök cisimleri sahip oldukları kütleden dolayı uzay zamanı bükerler, bu bükülme cismin kütlesine bağlı olarak değişir ve bu bükülmenin başta