By name: Baran Yesil

Fermi Paradoksu

Hiç merak ettiniz mi? Evrenimizin yaşı ve büyüklüğü göz önüne alındığında içinde milyarlarca yıldız olması gerekiyor. O yıldızların da etrafında dönen milyarlarca

Kozmolojik sabit nedir ?

Albert Einstein, kozmolojik sabiti genel görelilik denklemlerine eklemenin hayatında yaptığı en büyük hata olduğunu söylemiştir. Einstein günümüzde kabul gören büyük patlamalı evren

Nötron Yıldızları

Nötron yıldızları, süpernova olarak bilinen ateşli bir patlamada ölen dev yıldızların kalıntılarıdır. Evrendeki en küçük ve yoğun yıldızlardır. Çapları 10 km civarında